Mentale klachten? Vandaag begint het herstelproces

De missie van VitaMentalis is om bedrijven en organisaties te ondersteunen in het realiseren van een goede mentale conditie bij hun medewerkers, om zo:

  • Ziekteverzuim terug te dringen
  • Productiviteit te verhogen
  • Werkplezier te vergroten
VitaMentalis - Voor een goede mentale conditie

Onze route naar een duurzaam resultaat

VitaMentalis biedt een duidelijk proces op het moment dat je geconfronteerd wordt met een medewerker met mentale klachten. In de meeste gevallen wordt je medewerker in een traject van maximaal vijf gesprekken maximaal geholpen en keert hij of zij op de werkvloer terug met de juiste handvatten om terugval te voorkomen.

Voor een goede mentale conditie

Van alle medewerkers die langdurig ziek zijn, valt een derde uit door psychische klachten. Een medewerker met een burn-out is een grote uitdaging voor een bedrijf en kost in de praktijk vaak meer dan 250 euro per dag aan vervanging, arbo-ondersteuning en de uitvoering van de wet Poortwachter.

Als een medewerker zich ziek meldt, duurt het vaak een aantal weken voordat hij of zij bij een arboarts terecht kan. Niet elke bedrijfsarts heeft voldoende kennis van mentale problemen. Maar al te vaak worden men in een langdurig behandeltraject opgelapt om weer aan het werk te gaan, waarbij de kans op terugval reëel is.

VitaMentalis gelooft dat het de moeite waard is om te investeren in de mentale veerkracht van je personeel. Daarom staan wij een benadering voor waarbij bedrijven in het kader van hun vitaliteitsprogramma’s aandacht besteden aan de fysieke én mentale gezondheid van hun medewerkers.

VitaMentalis helpt zowel voorkomen als genezen. We zijn een betrouwbare en ervaren partner voor een goede mentale conditie van uw medewerkers.

Sonja Koster (eigenaar VitaMentalis)
VitaMentalis - Voor een goede mentale conditie

We zijn er voor...

Werkgevers

Als werkgever biedt een medewerker met mentale klachten een hele uitdaging. Je wordt geconfronteerd met problemen op het gebied van continuïteit van het werk, de rompslomp van het behandeltraject en alle extra kosten die het met zich meebrengt.

HR-professionals

Een van de doelstellingen van een HR-professional is om ziekteverzuim terug te dringen. Een derde van alle gevallen van langdurig ziekteverzuim worden worden veroorzaakt door mentale klachten. VitaMentalis helpt je om structureel aandacht te besteden aan de mentale conditie van je medewerkers.

Arbodienstverleners

VitaMentalis is een zeer geschikte partner voor arbodienstverleners. Met onze deskundige aanpak bieden wij een overzichtelijk behandeltraject voor personeel met mentale klachten. Samen werken we aan een aanpak waar de medewerker zo snel mogelijk beter gemeld is met minimale kansen op terugval.

Zzp'ers

Omdat VitaMentalis zich primair richt op de zakelijke markt, is VitaMentalis ook bij uitstek geschikt voor zzp’ers. Als zelfstandig ondernemer is je mentale gezondheid je grootste schat. Daar wil je goed voor zorgen omdat je niet in de problemen wilt komen door langdurig thuis te zitten.

VitaMentalis - Voor een goede mentale conditie

Onze visie op mentale klachten

  • We gebruiken werk als middel om te herstellen
  • Veel mentale klachten worden te snel als een burn-out afgedaan
  • Het leven is te kort om mentale klachten te hebben
  • Het zou goed zijn als iedere leidinggevende de signalen van mentale problemen kan herkennen