VitaMentalis voor HR-professionals

Een van de doelstellingen van een HR-professional is om ziekteverzuim terug te dringen. Een derde van alle gevallen van langdurig ziekteverzuim worden veroorzaakt door mentale klachten. De inzet van de VitaMentalis Health Check biedt de kans om structureel aandacht te besteden aan de mentale conditie van je medewerkers.

Als je mentale klachten bij een medewerker signaleert, dan weet je dat er een risico is op een langdurige periode met uitval. Meldt een medewerker zich ziek, dan zit hij al weken thuis voordat de bedrijfsarts een behandelplan opstelt.

Met VitaMentalis kies je voor een effectieve benadering van mentale klachten. We bieden zowel ondersteuning op het vlak van voorkomen áls de behandeling van mentale problemen. 

Ook aan de vitaliteitsprogramma’s van je bedrijf kan VitaMentalis een belangrijke bijdrage leveren. Door de VitaMentalis Health Check regelmatig in te zetten, worden je medewerkers zich bewust van hun mentale gezondheid. Je bent er  in vervolg op tijd bij als een medewerker symptomen vertoont die blijk geven van een verlaagde mentale weerstand.

Ook in dit geval geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

Onze gezamenlijke ambitie

  • Structurele aandacht voor de mentale gezondheid van je medewerkers
  • Gedaalde cijfers op het gebied van ziekteverzuim
  • Een betere mentale gezondheid van je medewerkers
  • Lagere uitstroomcijfers

Waarmee kunnen we je helpen?

Ben je op zoek naar een sparring partner op het gebied van de mentale gezondheid van de medewerkers van je bedrijf? Wil je ervoor zorgen dat de verzuimcijfers bij mentale problemen gaan dalen? Neem dan contact op met VitaMentalis.

030 69 95 606
info@vitamentalis.nl

Onze route naar een duurzaam resultaat

VitaMentalis biedt een duidelijk proces op het moment dat je geconfronteerd wordt met een medewerker met mentale klachten. In de meeste gevallen wordt je medewerker in een traject van maximaal vijf gesprekken maximaal geholpen en keert hij of zij op de werkvloer terug met de juiste handvatten om terugval te voorkomen.

VitaMentalis - Voor een goede mentale conditie

Blogs

Werken als middel om beter te worden?

Kun je je werk gebruiken als middel om te herstellen van mentale klachten? VitaMentalis vindt van wel. Sterker nog: wij gebruiken het werk om het herstelproces zo duurzaam en snel mogelijk te laten verlopen. We hebben in de afgelopen tien jaar gezien dat het werkt.

Lees verder »
VitaMentalis - Voor een goede mentale conditie

Veelgestelde vragen

De VitaMentalis Health Check speelt een belangrijke rol in onze analyse. Aan de hand van deze test krijgen we een betrouwbaar beeld van de mentale gezondheid van de medewerker. De check is opgebouwd uit een vragenlijst. De uitkomsten worden met de medewerker doorgenomen en vormen samen met het analysegesprek de basis voor het behandeltraject.

We meten aan het begin en aan het eind, zodat je kunt zien wat het effect van het traject is.  

Als er een nieuwe aanmelding bij ons binnenkomt, streven we ernaar om binnen 24 uur met de desbetreffende persoon contact te hebben om een afspraak te maken. De eerste afspraak, inclusief de VitaMentalis Health Check vindt over het algemeen binnen een week plaats.

VitaMentalis ondersteunt bedrijven, arbodiensten en leidinggevenden om te werken aan een goede mentale conditie voor hun personeel. We worden allemaal geconfronteerd met medewerkers die niet tot hun recht komen. Ze hebben korte lontjes of zijn passief, hebben geen zin in hun werk of hebben burn-out gerelateerde klachten.

We zien in onze praktijk dat mensen die wekenlang thuis zitten, vaak sterk achteruit gaan met betrekking tot hun mentale conditie. In overleg met de werkgever of manager kiezen we voor een benadering waarbij de cliënt zo snel mogelijk weer op de werkvloer terugkeert. Zolang de medewerker voor een deel aan het werk blijft, ontstaat er geen afstand en hoeft de medewerker geen drempel te overwinnen om weer terug te komen.

Als er een of meer personen uitvallen op een afdeling dan kan dat ook voor de overige medewerkers op de afdeling zorgen voor veel extra druk en stress. VitaMentalis levert desgewenst ook naar het team een bijdrage om vroegtijdig te werken aan een sterke mentale conditie.

Sonja is graag bereid om te spreken tijdens seminars en congressen over de aanpak van VitaMentalis met betrekking tot mentale problemen. Neem contact op met Sonja via het contactformulier op deze website. Ze neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om te kijken of je evenement ook in haar agenda past.

We willen in alles wat we doen zowel het belang van de werknemer als werkgever dienen en zullen dan ook nooit onze medewerking verlenen aan trajecten waarin een van de twee benadeeld (dreigt) te worden. Ons enige belang is een goede mentale conditie van de medewerker.